• Peterburi tee 81-508, 11415 Tallinn
Kanalisatsiooni püstikute renoveerimine

Kanalisatsiooni püstikute renoveerimine

Vana kanalisatsiooni tõusevtoru täielik väljavahetamine on keeruline ülesanne, mille käigus võib ükskõik milline eksimus tähendada ebameeldivaid tagajärgi. Raha säästmiseks ja kanalisatsioonitööde ohutuse huvides on parem tõsuevtoru renoveerida.

Renoveerimise eelised

Üle riigi on kanalisatsiooni rajamiseks kasutatud malmi, sest tegemist on vastupidava materjaliga, mis peab aastaid vastu. Siiski on aja jooksul ka malm muutunud hapraks, see tähendab, et torud on hakanud purenema ning muutunud kasutamiseks ebasobilikuks. Tänapäeval valmistatakse kanalisatsioonitorud peamiselt polüpropüleenist. Mainitud materjali eeliseks on vastupidavus ning samuti ei hakka see materjal korrodeeruma. Korrosioon on ükskõik millise toru hävimise peamiseks põhjuseks, sest praktiliselt iga metall ja metallisulam hakkab vee mõjul aktiivselt hävinema. Tänapäevase kanalisatsiooni peamised eelised on:

 1. Hermeetilisus tagab torustiku turvalise kasutamise ja toru pikaajalise toimimise. Polüpropüleentorud säiluvad ideaalselt ka siis, kui puutuvad kokku tugeva siserõhuga. Need torud ei leki ja see on kanalisatsiooni puhul oluliseks eeliseks.
 2. Säärane toru sobitub süsteemi ideaalselt, tagatud on hermeetilisus ja ohutus, kuid samuti on toru lihtne paigaldada. Lisaosasid ei ole tarvis liidete loomisel kasutada hermeetilisuse ja vastupidavuse tagamiseks.

Tihti on väga ohtlik vana toru puudutada, sest see võib tingida kanalisatsiooni tõusevtorus toru lõhkemise. Kanalisatsioonis veevoolu peatamine on peaaegu võimatu, seega soovitavad enamik eksperte tõusevtoru vahetamise asemel eelistada toru renoveerimist. Renoveerimine (rekonstruktsioon) on ohutu ja lihtne meetod vanade torude asendamiseks uutega. See protsess viiakse läbi etapiviisiliselt ja võtab vähem aega, kui toru täielik vahetamine. Uus toru konstrueeritakse vana tõusevtoru peale ning seeläbi rekonstrueeritakse kanalisatsioonisüsteem.

Kuidas valida tööde teostamiseks õige ettevõte?

Te ei tohiks üritada oma tõusevtoru ise rekonstrueerida. Kanalisatsioonisüsteemi renoveerimine nõuab eriteadmisi torutööde kohta, tööde teostamiseks tuleks leida ettevõte, mis on valmis aitama uue toru kohasel paigaldamisel, et see säilitaks oma algsed omadused mitmeks aastaks.

Tööde teostaja valimisel tuleb arvesse võtta mitut asja:

 1. Töötajate kogemus. See näitaja võimaldab meil mõista, kuivõrd tuttavad on ettevõtte töötajad kanalisatsioonitorude rekonstrueerimisega.
 2. Tagasiside klientidelt, kes on sellelt ettevõttelt varem teenuseid tellinud. Nemad on suutelised teostatud tööde kvaliteeti objektiivselt hindama.
 3. Kanalisatsioonisüsteemi renoveerimise maksumus. Ärge eelistage ettevõtet, kes torutööde eest väga kõrget või väga madalat hinda küsib. Üritage valida turul keskmist hinda pakkuv ettevõte.

Kui soovite oma kanalisatsiooni tõusevtoru rekonstrueerida kiiresti ja efektiivselt, siis võtke ühendust meie ettevõttega. Me vastame kõigile ülalkirjeldatud näitajatele. Meie töötajad teostavad töökohal ülevaatuse enne töödega alustamist, hinnates tööga seotud riske ja detaile, pakkumaks igas renoveerimisetapis võimalust teostada tööd kvaliteetselt. Iga kuu analüüsime klientidelt saadud tagasisidet, et pakkuda oma teenuseid veelgi paremini. Meie eksperdid üritavad pidevalt muuta renoveerimisprotseduuri paremaks ning muuta koostöö meiega nauditavaks. Kanalisatsiooni renoveerimine toimub ühe päeva jooksul taskukohase hinnaga. Kanalisatsiooni tõusevtoru renoveerimisel konsultatsiooni saamine on tasuta.

Read More
Püstikute vahetus

Püstikute vahetus

Kanalisatsioon on korteri kõige tähtsam osa. Aja jooksul muutub ka kõige vastupidavam materjal ebausaldusväärseks, see tähendab, et korteriomanikud peavad aeg-ajalt kanalisatsioonitorusid vahetama, et vältida kahju omaenda ja naabrite varale.

Millal on tarvis torusid vahetada?

Koduomanikud ei ole alati valmis kanalisatsiooni tõusevtorusid vahetama. Nõukogude ajal paigaldatud vanad torud valmistati vastupidavast malmmaterjalist, mis on suuteline oma omadusi säilitama pika aja jooksul. On mitu põhjust, miks koduomanikud peaksid paigaldama uued kanalisatsioonitorud:

 1. Toru hakkab läbi laskma. Tõusevtoru täieliku vahetamise peamine põhjus on, et see muutub mittekasutatavaks. Lekke võib tingida mitu erinevat tegurit, olgu tegemist pika toru kasutusaja lõppemisega või toru kahjustumisega. Mõlemal juhul ei ole toru suuteline sellele avaldatavale rõhule vastu pidama.
 2. Korteriomaniku enda soov vältida lekke tekkimist toru vanusest tingituna. Eksperdid annavad ennetavat nõu, kuidas kanalisatsiooni eest hoolt kanda. Te ei peaks ära ootama, millal vana toru pragunema hakkab. Uue tõusevtoru planeeritud paigaldamine on parim lahendus kõigi jaoks. Selliselt välditakse korteri üleujutamist, mis tihti põhjustab tõsist materiaalset kahju. Iga aasta seisavad paljud vanades majades elavad korteriomanikud silmitsi kanalisatsioonitõrkega.
 3. Kommunaalteenuste pakkuja planeeritud kanalisatsioonitorude vahetus. Selliselt viiakse töid läbi, et tagada linna kanalisatsioonisüsteemi turvalisus. Selline kanalisatsiooni tõusevtoru vahetamine teostatakse eksklusiivselt korterites, millel pole varem tõusevtorusid vahetatud. Vahetuskulu muutub osaks üürist, seega tuleb tasuda materjalide ja tööde eest.

Tööde teostamise protsess

Kui otsustate kanalisatsiooni tõusevtoru välja vahetada, siis peate arvestama Eesti vabariigi eluasemete koodeksis sätestatuga. Käesoleva seaduse järgi peate säilitama korterelamus ohutuse ja korra.

Selle koodeksi kohaselt, enne torude asendamisega alustamist, tuleb teha ära kaks asja:

 1. Teavitada korteriühistu esimeest torude asendamise töödest. Helistada tuleb korteriühistule hooldusteenust pakkuvale ettevõttele, mis paigaldustööde ajaks veevoolu peatab. See võimaldab tõusevtoru ohutult välja vahetada. Torude asendamist ei saa iseseisvalt hakata tegema, sest teie korter on osa ühisest majast – see tähendab, et lisaks enda huvidele tuleb arvestada ka naabri huvidega.
 2. Veenduge, et teavitate naabreid oma tõusevtoru vahetamise tööde ajast aegsasti. See tähendab, et kõik mõjutatud isikud oleksid informeeritud torude asendamise töödest. Peate isiklikult informeerima kõiki tõusevtoru kasutavaid naabreid.

Omaette ei saa tõusevtoru paigaldada, see võib tingida lekke tekkimise.

Teostamaks kohaselt ja vastutustundlikult kõik toru asendamise etapid, peate võtma ühendust ettevõttega, mis teostab sääraseid torutöid. Meie ettevõte on suuteline teostama kõik tööde etapid, mis on vajalikud tõusevtoru vahetamiseks, selliselt saavad meie töötajad garanteerida kvaliteetse tulemuse.

Kõik meie ettevõttes töötavad spetsialistid on laialdase kogemusega, olles suutelised paigaldama kõiksuguse keerukusastmega tööde käigus kanalisatsioonitoru. Teenuse madal hind muudab selle koduomanike jaoks taskukohaseks.

Read More
Küttesüsteemide renoveerimine

Küttesüsteemide renoveerimine

Toa kütmiseks on tarvis küttesüsteemi. Aegajalt aga ei toimi küttesüsteem õigesti. Meie ettevõte pakub teile võimalust viia läbi preventiivse iseloomuga diagnostika koos sellele järgneva tõrkekohtade tuvastamisega.

Küttesüsteemi hooldamise efektiivne meetod võtab arvesse renoveerimisprotsessi iseloomu. Sedalaadi remonttööde käigus parandame torustiku ja üldisemalt tehniliste lahenduste kvaliteeti. Teostatud tegevused tõstavad kütteelementide vastupidavust korrosioonile, takistavad erinevate soolade settimise võimalikkust radiaatori seintel ning šlakibarjääriga takistame šlaki settimist seadmete sisepindadele.

Spetsialistid teostavad tööd, mis on vajalikud süsteemi vigade ja probleemide kõrvaldamiseks.

Milliseid töid teostatakse hoolduse käigus?

Kütteseadmeid tuleb rutiinselt kontrollida. Klient võib ühendust võtta meie hooldusteenust pakkuva ettevõttega. Enne töödega alustamist uurib meie töötaja küttesüsteemi tervikuna. Ülevaatuse käigus ilmneb, kui kulunud on radiaatoriseadme osad, mis on selle mõõtmed ning milline on jahuti tööiga.

Vajadusel vahetab tööline välja tihendid, vältides vedeliku torudest lekkimist. Samuti kontrollib ta termostaadi seisundit, vahetab välja mittetoimiva torusektsiooni, vahetab välja kulunud radiaatori.

Me pakume parandustööde ja kütteseadmete hooldustööde teenust. Me teostame järgnevad tööd:

 • rutiinne ülevaatus ja agregaatide visuaalne ülevaatus;
 • ettevalmistustööd küttehooajaks;
 • süsteemi parandamine tõrke puhul, jahuti paigaldamine/demonteerimine.

Meie töötaja vahetab kulunud torud välja polümeer-, teras- või vasktorude vastu, vastavalt kliendi soovile.

Spetsialistid parandavad süsteeme ka talvekuudel. Ühelgi juhul ei ole veevarustust tarvis välja lülitada või vett süsteemist eemaldada. Meil on selle jaoks olemas vastav erivarustus.

Meie töötajad on kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid, kellel on torutööde teostamisel laialdane kogemus. Me oleme suutelised likvideerima erinevad probleemid ja vältima avariiolukordade teket.

Küttesüsteemi renoveerimisteenus on kõige enam tarvilik kapitaalremondi käigus. Me vahetame kulunud varustuse tänapäevase vastu välja, vastavalt vajalikele tehnilistele parameetritele.

Me teostame küttesüsteemi arendustöid hoolimata tööde keerukuse astmest.

Meister paigaldab sektsioon-, paneelradiaatorid ning samuti põrandakonvektorid. Maamajade puhul paigaldab brigaad majja uue kütteboileri.

Miks kasutada meie teenust?

Meie ettevõtte palgal on vastutustundlikud töötajad, kes suhtuvad oma töösse tõsiselt ja tagavad teostatavate tööde kvaliteedi.

Meie töös ei esine pause ning vastame väljakutsetele ka nädalavahetustel. Igal ajal on meie halduriga võimalik ühendust saada ning ta vastab kõigile teie küsimustele.  Radiaatorite paigaldamis-/demonteerimistööde lõpetamisel koristab meister töökoha ise ära.

Ettevõte kohustub varustuse paigaldama ning (ettenägematute tõrgete korral) garantiiperioodil teostama ka hooldustööd.

Meie töötaja aitab teil valida teie korteri/maja jaoks välja sobiliku radiaatori mudeli, kuna vastavast seadmest on saadaval mitmeid erinevaid mudeleid.

Meie klienditeenindus pakub mitmeid teenuseid kütteradiaatorite osaliseks ja täielikuks taastamiseks.

Vajate küttesüsteemi professionaalset hooldamist? Helistage meie ettevõtte operaatorile. Töid teostav brigaad jõuab teie juurde kokkulepitud ajal, tuues ise kaasa vajaliku varustuse. Ükskõik millise raskusastmega tõrke kõrvaldamine ei ole meie jaoks probleem!

Read More
Radiaatorite vahetus

Radiaatorite vahetus

Meie koduteenuse käigus lahendame kõiki kliendi probleeme, vastavalt vajadusele vahetame välja kulunud radiaatorid, kõrvaldame küttesüsteemist ebaefektiivsuse, muudame patareid esteetilistele nõudmistele vastavateks ning kõrvaldame ka avariilised olukorrad torude lõhkemisel.

Teostatavad tööd

Klientide juures viime läbi järgnevad tööd:

 • ülesöelnud patareide demonteerimine;
 • uute radiaatorite paigaldamine;
 • professionaalne meister teostab töid kõiksuguste materjalidega: metapool, polüetüleen, polüpropüleen, malm;
 • meie spetsialistidel on oskusteave lisavarustuse paigaldamiseks, s.o. termostaadi, sulgeventiilide paigaldamine;
 • küttesüsteemi uue sektsiooni loomine.

Meie pakutava teenuse kasutamise eelised

Meie ettevõtte palgal on kvalifitseeritud meistrid, kellel on kogemus küttesüsteemi elementide vahetamisel.

Tööd teostatakse kliendi jaoks sobival ajal, k.a. nädalavahetustel ja pühadel. Te jääte tööde kvaliteediga rahule.

Lepingu sõlmimise algetapis lepitakse kokku paigaldus-/demonteerimistööde täpne hind. Pakutavate teenuste hinnad on leitavad veebilehel avaldatud hinnakirjast.

Meie eksperdid nõustavad klienti konvektorite tööprotseduuride osas, nii pikendatakse seadmete vastupidavust. Samuti pakutakse nõu ruumi sobiva kütteseadme mudeli valimise osas.

Me vahetame välja ka radiaatori disainermudeli patareisid. Vastavalt sobib töö tulemus ideaalselt teie tuppa. Kliendi soovil tõstame küttepatarei teise kohta või „eemaldame“ küttesüsteemi sektsiooni varjatud paigutuse abil.

Vahetame välja küttesüsteemi torud nii kortermajades kui eramutes. Iga juhtumi puhul teostame töid spetsiifiliselt sobival viisil.

Radiaatorisüsteemide demonteerimine teostatakse ettevaatlikult, kahjustamata tööde käigus põrandat ega seinakatet. Torude vahetamise käigus esineva avariiolukorra juhul teostatakse parandustööd tasu küsimata. Meie 24/7 toimiv kasutajatugi on valmis üürnikku igas olukorras aitama.

Konvektori vahetamise etapid

Kulunud küttesüsteemi vahetamine võtab aega. Helistage meie ettevõtte haldurile, et saada ühendust meistriga. Meister saabub teie juurde, et panna paika tööde teostamise ala ja plaan. Meister teostab tööde läbiviimiseks vajalikud mõõtmised. Eelnev ülevaatus on vajalik selleks, et panna paika küttesüsteemi moodustavate sektsioonide hulk.

Meie töötaja nõustab teid radiaatori mudeli valimisel, pakkudes välja küttesektsiooni üldsüsteemiga ühendamiseks sobilikema variandi.

Peamine etapp tööde käigus on kulunud radiaatorite eemaldamine, ettevalmistustööd uute radiaatorite paigaldamiseks ning konvektorite paigaldamine, mille käigus tuleb kinnitada patarei ja paika panna kate.

Radiaatorite vahetamine gaaskeevitusega tagab, et metallosad on süsteemi usaldusväärselt ühendatud. Meister saabub teie juurde vajalike tööriistadega, et kohe vahetada välja sulgeventiilid ning torudest eemaldada lekkida võiv vesi.

Meister demonteerib vana patarei ning kliendi soovil vahetab selle välja paneel-, kolonn- või sektsioonpatarei vastu. Patarei vahetamiseks kulub üks päev.

Radiaatorite vahetamiseks vajalik demonteerimine teostatakse kooskõlas tehniliste nõuete ja ehitusnormidega. Meie töötajad on litsentseeritud kõigi läbiviidavate tööde teostamiseks.

Usaldage patareide vahetamine meie ettevõttele. Omame nende tööde jaoks vajalikke eriteadmisi. Meie brigaad teostab tööd lühikese ajaga, tagades seejuures tööde kvaliteedi. Usaldusväärne kütteseade soojendab teie kodu mitmeteks aastateks.

Read More
Küttesüsteemi paigaldus

Küttesüsteemi paigaldus

Korteriomanik peaks teadma, et kõik korteris paiknevad radiaatorid on ühendatud maja üldisesse küttesüsteemi ning seega on need osa kortermaja ühisomandist. Radiaatorite väljavahetamiseks tuleb teha koostööd kortermaja haldava ettevõttega. Pärast nendepoolse heakskiidu saamist remonttöödele, saab meie ettevõte alustada radiaatorite demonteerimist.

Radiaatori vahetamine

Kütteseadmed lähevad rikki, kui nende kasulik tööiga lõppeb. Aastaid kütteseadmete torudes ringlev vesi kahjustab neid, s.o. kütteseadmete ühendusi, torustik muutub kasutamatuks korrodeerumise ning mustuse kogunemise tõttu patareides, seadmete juures esineb roostetamist, setete teket – see kõik tingib seadmete ummistumise ning lekkimist.

Seadme väljanägemine halveneb, see ei sobi enam korteri renoveeritud interjööriga kokku. Vahel soovivad korteriomanikud radiaatorid vahetada välja samaväärsete seadmete või nende uuendatud versiooni vastu, kui ei jääda rahule seadmete küttevõimega.

Ärge võtke küttesüsteemi ise lahti ega pange seda ka ise kokku. Kõiksugused ebaõiged tegevused seadmete vahetamisel võivad kogu süsteemi kahjustada, see omakorda võib tähendada surve kadumist (prao tekkimist), mille tulemusena võib majas uputus tekkida.

Usaldage seadmete demonteerimine professionaalide hoolde, nad oskavad lühikese aja jooksul eemaldada vanad patareid ja asemele panna uued. Töid teostatakse aastaajast hoolimata.

Küttesüsteemid võivad olla erinevatest materjalidest: malmist, alumiiniumist, bimetalsed. Me anname alati kliendile soovitusi, et valida välja tema jaoks sobivaim radiaatori mudel.

Mida on tarvis teada demonteerimise käigus?

Meie töömehed võtavad enne patareide eemaldamist ja nende uutega asendamist arvesse mitut asja. Sealhulgas järgnevat:

 • seadme soojusvõimsus;
 • jahutusradiaatori suurus;
 • küttetorude ümbermõõt ja nende vahele jääv kaugus, seotud kütteseadmete hulk;
 • milline vooderdis on kasutamiseks sobilikem;
 • süsteemis esineva töörõhu väärtus.

Meie ettevõtte spetsialistid töötavad viivitamata, kasutades professionaalset varustust ning mõistes insenersuhtluse vajalikkust. Me vahetame teie kütteseadmed välja ilma teisi koduomanikke häirimata.

Kuidas kütteseadmete vahetamine toimub?

Koduomanikud peavad mõistma, et küttesüsteemi seadmete vahetamise protsess on töömahukas ja nõuab vastavaid teadmisi.

Radiaator on kompleksne mehaaniline seade, mille kasutamiseks on tarvis see paigaldada kohaselt ja professionaalselt.

Hooldustehnikud vahetavad kiiresti välja kulunud seadme. Kogu tehtav töö toimub kooskõlas tehniliste nõuetega.

Küttesüsteemi vahetamise protsessis on mitu etappi:

 1. Alustuseks demonteeritakse kulunud seadmed. Meie töötajad kruvivad maha keermisühenduse või lõikavad vana seadme keevisühenduse maha. Töötajatel on nende tegevuste teostamiseks vajalikud tööriistad olemas.
 2. Seejärel paigaldatakse uue radiaatori sisseseade ja eend. Järgitakse kõiki vertikaalse ja horisontaalse eraldatuse parameetreid. Meie remondimehed ei luba oma töösse defekte.

Kuidas küsida pakkumist?

Kui soovite, et teie korter oleks ühtlaselt köetud, siis võtke meie ettevõttega ühendust. Selle jaoks võtke operaatoriga ühendust telefonitsi või küsige hinnapakkumist meie ettevõtte veebilehe kaudu. Kokkulepitud päeval tuleb teie koju meister, kellega saate leppida kokku töö sisus ja küttesüsteemi paigaldamise kuupäevas.

Pärast remonttööde teostamist ja objekti vastuvõtuakti allkirjastamist tasute tööde eest vastavalt lepingule. Küttesüsteemi vahetamise hinnad on väga taskukohased.

Pakutavate torutöödega seoses rohkema teabe saamiseks võtke meiega ühendust vastavalt ettevõtte kontaktidele.

Read More

WordPress Resources at SiteGround

WordPress is an award-winning web software, used by millions of webmasters worldwide for building their website or blog. SiteGround is proud to host this particular WordPress installation and provide users with multiple resources to facilitate the management of their WP websites:

Expert WordPress Hosting

SiteGround provides superior WordPress hosting focused on speed, security and customer service. We take care of WordPress sites security with unique server-level customizations, WP auto-updates, and daily backups. We make them faster by regularly upgrading our hardware, offering free CDN with Railgun and developing our SuperCacher that speeds sites up to 100 times! And last but not least, we provide real WordPress help 24/7! Learn more about SiteGround WordPress hosting

WordPress tutorial and knowledgebase articles

WordPress is considered an easy to work with software. Yet, if you are a beginner you might need some help, or you might be looking for tweaks that do not come naturally even to more advanced users. SiteGround WordPress tutorial includes installation and theme change instructions, management of WordPress plugins, manual upgrade and backup creation, and more. If you are looking for a more rare setup or modification, you may visit SiteGround Knowledgebase.

Free WordPress themes

SiteGround experts not only develop various solutions for WordPress sites, but also create unique designs that you could download for free. SiteGround WordPress themes are easy to customize for the particular use of the webmaster.

Read More