Toa kütmiseks on tarvis küttesüsteemi. Aegajalt aga ei toimi küttesüsteem õigesti. Meie ettevõte pakub teile võimalust viia läbi preventiivse iseloomuga diagnostika koos sellele järgneva tõrkekohtade tuvastamisega.

Küttesüsteemi hooldamise efektiivne meetod võtab arvesse renoveerimisprotsessi iseloomu. Sedalaadi remonttööde käigus parandame torustiku ja üldisemalt tehniliste lahenduste kvaliteeti. Teostatud tegevused tõstavad kütteelementide vastupidavust korrosioonile, takistavad erinevate soolade settimise võimalikkust radiaatori seintel ning šlakibarjääriga takistame šlaki settimist seadmete sisepindadele.

Spetsialistid teostavad tööd, mis on vajalikud süsteemi vigade ja probleemide kõrvaldamiseks.

Milliseid töid teostatakse hoolduse käigus?

Kütteseadmeid tuleb rutiinselt kontrollida. Klient võib ühendust võtta meie hooldusteenust pakkuva ettevõttega. Enne töödega alustamist uurib meie töötaja küttesüsteemi tervikuna. Ülevaatuse käigus ilmneb, kui kulunud on radiaatoriseadme osad, mis on selle mõõtmed ning milline on jahuti tööiga.

Vajadusel vahetab tööline välja tihendid, vältides vedeliku torudest lekkimist. Samuti kontrollib ta termostaadi seisundit, vahetab välja mittetoimiva torusektsiooni, vahetab välja kulunud radiaatori.

Me pakume parandustööde ja kütteseadmete hooldustööde teenust. Me teostame järgnevad tööd:

  • rutiinne ülevaatus ja agregaatide visuaalne ülevaatus;
  • ettevalmistustööd küttehooajaks;
  • süsteemi parandamine tõrke puhul, jahuti paigaldamine/demonteerimine.

Meie töötaja vahetab kulunud torud välja polümeer-, teras- või vasktorude vastu, vastavalt kliendi soovile.

Spetsialistid parandavad süsteeme ka talvekuudel. Ühelgi juhul ei ole veevarustust tarvis välja lülitada või vett süsteemist eemaldada. Meil on selle jaoks olemas vastav erivarustus.

Meie töötajad on kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid, kellel on torutööde teostamisel laialdane kogemus. Me oleme suutelised likvideerima erinevad probleemid ja vältima avariiolukordade teket.

Küttesüsteemi renoveerimisteenus on kõige enam tarvilik kapitaalremondi käigus. Me vahetame kulunud varustuse tänapäevase vastu välja, vastavalt vajalikele tehnilistele parameetritele.

Me teostame küttesüsteemi arendustöid hoolimata tööde keerukuse astmest.

Meister paigaldab sektsioon-, paneelradiaatorid ning samuti põrandakonvektorid. Maamajade puhul paigaldab brigaad majja uue kütteboileri.

Miks kasutada meie teenust?

Meie ettevõtte palgal on vastutustundlikud töötajad, kes suhtuvad oma töösse tõsiselt ja tagavad teostatavate tööde kvaliteedi.

Meie töös ei esine pause ning vastame väljakutsetele ka nädalavahetustel. Igal ajal on meie halduriga võimalik ühendust saada ning ta vastab kõigile teie küsimustele.  Radiaatorite paigaldamis-/demonteerimistööde lõpetamisel koristab meister töökoha ise ära.

Ettevõte kohustub varustuse paigaldama ning (ettenägematute tõrgete korral) garantiiperioodil teostama ka hooldustööd.

Meie töötaja aitab teil valida teie korteri/maja jaoks välja sobiliku radiaatori mudeli, kuna vastavast seadmest on saadaval mitmeid erinevaid mudeleid.

Meie klienditeenindus pakub mitmeid teenuseid kütteradiaatorite osaliseks ja täielikuks taastamiseks.

Vajate küttesüsteemi professionaalset hooldamist? Helistage meie ettevõtte operaatorile. Töid teostav brigaad jõuab teie juurde kokkulepitud ajal, tuues ise kaasa vajaliku varustuse. Ükskõik millise raskusastmega tõrke kõrvaldamine ei ole meie jaoks probleem!