• Peterburi tee 81-508, 11415 Tallinn

Kanalisatsiooni- ja veevarustussüsteemide rajamine ja renoveerimine Tallinnas

 Kanalisatsiooni- ja veevarustussüsteemid Tallinnas mängivad olulist rolli nii väiksemate eramajade omanike kui ka suhteliselt suurte korteriühistute elus. Seepärast tuleb ka nende rajamise ja renoveerimisega seotud töödesse suhtuda eriti kõrge vastutustundlikkusega.

 

Mida kujutavad endast kanalisatsiooni- ja veevarustussüsteemid ning miks on vaja neid renoveerida?

Veevarustussüsteem – see on rajatiste kompleks, mis teostavad vee puhastamist ning toimetavad seda elanikele. Põhiklassifikatsioon – vastavalt kasutuskohale. Tegemist võib olla näiteks linna, põllumajanduse, asula jne veevarustusega. Tänu sellele saate te iga päev kasutada puhastatud ja joomiseks kõlblikku vett.

Kanalisatsioonisüsteem – see on rajatis juba kasutatud vedeliku äraviimiseks väljaspool hoonet. Selle edukalt teostatud töö võimaldab vabaneda kasutatud veest, mis ei sobi enam inimesele kasutamiseks. Süsteem kujutab endast mitmest torust koosnevat konstruktsiooni – nn kanalisatsioonivõrk.

Miks on vaja renoveerida kanalisatsiooni- ja veevarustussüsteeme? Varem või hiljem halvenevad selle kasutusomadused. Vee puhastamine muutub ülimalt raskeks ja ebakvaliteetseks, kanalisatsiooni rajatised ei suuda enam hakkama saada endiste vee mahtudega ja lähevad umbe. Kõik see mõjutab negatiivselt elanike mugavust ja tervist. Sellisel juhul võimaldab just renoveerimine – õigeaegne sekkumine ja defektide kõrvaldamine – lahendada seda probleemi.

 

Kanalisatsiooni ja veevarustussüsteemide rajamise etapid

Ettevõtte spetsialistid teostavad süsteemide monteerimist mitmeetapiliselt. Järk-järguline protsess on efektiivsem ja võimaldab viia praaki riski praktiliselt nullini.

Nagu ka iga ehitustöö puhul algab ka kanalisatsiooni- ja veevarustussüsteemi rajamine plaani koostamisest. Selle koostamisel tuginevad ettevõtte töötajad ehitise iseärasustele ja omanike soovidele. Samuti arvestatakse kõikide ohutusnõuetega.

Peale plaani kinnitamist järgneb ettevalmistusstaadium. Sellel etapil valmistatakse hoonet süsteemide monteerimiseks, viimast korda enne monteerimise juurde asumist kontrollitakse graafikute ja skeemide ideaalset täpsust.

Edasi – asutakse vahetult ehitustööde juurde. Sellele etapile lubatakse vaid kõrgkvalifitseeritud ja suure töökogemusega töötajaid.

Lõppetapp – konstruktsiooni eksperthinnang selle töövõimelisuse ja igasuguste defektide puudumise kontrollimiseks. Te ei pea üldse kahtlema süsteemide vastupidavuses ja ohutuses. Te saate neid ekspluateerida kaugeltki mitte ühte aastat.

Kanalisatsiooni- ja veevarustussüsteemide renoveerimine Tallinnas toimub umbes sarnase põhimõtte järgi.