Meie koduteenuse käigus lahendame kõiki kliendi probleeme, vastavalt vajadusele vahetame välja kulunud radiaatorid, kõrvaldame küttesüsteemist ebaefektiivsuse, muudame patareid esteetilistele nõudmistele vastavateks ning kõrvaldame ka avariilised olukorrad torude lõhkemisel.

Teostatavad tööd

Klientide juures viime läbi järgnevad tööd:

  • ülesöelnud patareide demonteerimine;
  • uute radiaatorite paigaldamine;
  • professionaalne meister teostab töid kõiksuguste materjalidega: metapool, polüetüleen, polüpropüleen, malm;
  • meie spetsialistidel on oskusteave lisavarustuse paigaldamiseks, s.o. termostaadi, sulgeventiilide paigaldamine;
  • küttesüsteemi uue sektsiooni loomine.

Meie pakutava teenuse kasutamise eelised

Meie ettevõtte palgal on kvalifitseeritud meistrid, kellel on kogemus küttesüsteemi elementide vahetamisel.

Tööd teostatakse kliendi jaoks sobival ajal, k.a. nädalavahetustel ja pühadel. Te jääte tööde kvaliteediga rahule.

Lepingu sõlmimise algetapis lepitakse kokku paigaldus-/demonteerimistööde täpne hind. Pakutavate teenuste hinnad on leitavad veebilehel avaldatud hinnakirjast.

Meie eksperdid nõustavad klienti konvektorite tööprotseduuride osas, nii pikendatakse seadmete vastupidavust. Samuti pakutakse nõu ruumi sobiva kütteseadme mudeli valimise osas.

Me vahetame välja ka radiaatori disainermudeli patareisid. Vastavalt sobib töö tulemus ideaalselt teie tuppa. Kliendi soovil tõstame küttepatarei teise kohta või „eemaldame“ küttesüsteemi sektsiooni varjatud paigutuse abil.

Vahetame välja küttesüsteemi torud nii kortermajades kui eramutes. Iga juhtumi puhul teostame töid spetsiifiliselt sobival viisil.

Radiaatorisüsteemide demonteerimine teostatakse ettevaatlikult, kahjustamata tööde käigus põrandat ega seinakatet. Torude vahetamise käigus esineva avariiolukorra juhul teostatakse parandustööd tasu küsimata. Meie 24/7 toimiv kasutajatugi on valmis üürnikku igas olukorras aitama.

Konvektori vahetamise etapid

Kulunud küttesüsteemi vahetamine võtab aega. Helistage meie ettevõtte haldurile, et saada ühendust meistriga. Meister saabub teie juurde, et panna paika tööde teostamise ala ja plaan. Meister teostab tööde läbiviimiseks vajalikud mõõtmised. Eelnev ülevaatus on vajalik selleks, et panna paika küttesüsteemi moodustavate sektsioonide hulk.

Meie töötaja nõustab teid radiaatori mudeli valimisel, pakkudes välja küttesektsiooni üldsüsteemiga ühendamiseks sobilikema variandi.

Peamine etapp tööde käigus on kulunud radiaatorite eemaldamine, ettevalmistustööd uute radiaatorite paigaldamiseks ning konvektorite paigaldamine, mille käigus tuleb kinnitada patarei ja paika panna kate.

Radiaatorite vahetamine gaaskeevitusega tagab, et metallosad on süsteemi usaldusväärselt ühendatud. Meister saabub teie juurde vajalike tööriistadega, et kohe vahetada välja sulgeventiilid ning torudest eemaldada lekkida võiv vesi.

Meister demonteerib vana patarei ning kliendi soovil vahetab selle välja paneel-, kolonn- või sektsioonpatarei vastu. Patarei vahetamiseks kulub üks päev.

Radiaatorite vahetamiseks vajalik demonteerimine teostatakse kooskõlas tehniliste nõuete ja ehitusnormidega. Meie töötajad on litsentseeritud kõigi läbiviidavate tööde teostamiseks.

Usaldage patareide vahetamine meie ettevõttele. Omame nende tööde jaoks vajalikke eriteadmisi. Meie brigaad teostab tööd lühikese ajaga, tagades seejuures tööde kvaliteedi. Usaldusväärne kütteseade soojendab teie kodu mitmeteks aastateks.