Kanalisatsioon on korteri kõige tähtsam osa. Aja jooksul muutub ka kõige vastupidavam materjal ebausaldusväärseks, see tähendab, et korteriomanikud peavad aeg-ajalt kanalisatsioonitorusid vahetama, et vältida kahju omaenda ja naabrite varale.

Millal on tarvis torusid vahetada?

Koduomanikud ei ole alati valmis kanalisatsiooni tõusevtorusid vahetama. Nõukogude ajal paigaldatud vanad torud valmistati vastupidavast malmmaterjalist, mis on suuteline oma omadusi säilitama pika aja jooksul. On mitu põhjust, miks koduomanikud peaksid paigaldama uued kanalisatsioonitorud:

  1. Toru hakkab läbi laskma. Tõusevtoru täieliku vahetamise peamine põhjus on, et see muutub mittekasutatavaks. Lekke võib tingida mitu erinevat tegurit, olgu tegemist pika toru kasutusaja lõppemisega või toru kahjustumisega. Mõlemal juhul ei ole toru suuteline sellele avaldatavale rõhule vastu pidama.
  2. Korteriomaniku enda soov vältida lekke tekkimist toru vanusest tingituna. Eksperdid annavad ennetavat nõu, kuidas kanalisatsiooni eest hoolt kanda. Te ei peaks ära ootama, millal vana toru pragunema hakkab. Uue tõusevtoru planeeritud paigaldamine on parim lahendus kõigi jaoks. Selliselt välditakse korteri üleujutamist, mis tihti põhjustab tõsist materiaalset kahju. Iga aasta seisavad paljud vanades majades elavad korteriomanikud silmitsi kanalisatsioonitõrkega.
  3. Kommunaalteenuste pakkuja planeeritud kanalisatsioonitorude vahetus. Selliselt viiakse töid läbi, et tagada linna kanalisatsioonisüsteemi turvalisus. Selline kanalisatsiooni tõusevtoru vahetamine teostatakse eksklusiivselt korterites, millel pole varem tõusevtorusid vahetatud. Vahetuskulu muutub osaks üürist, seega tuleb tasuda materjalide ja tööde eest.

Tööde teostamise protsess

Kui otsustate kanalisatsiooni tõusevtoru välja vahetada, siis peate arvestama Eesti vabariigi eluasemete koodeksis sätestatuga. Käesoleva seaduse järgi peate säilitama korterelamus ohutuse ja korra.

Selle koodeksi kohaselt, enne torude asendamisega alustamist, tuleb teha ära kaks asja:

  1. Teavitada korteriühistu esimeest torude asendamise töödest. Helistada tuleb korteriühistule hooldusteenust pakkuvale ettevõttele, mis paigaldustööde ajaks veevoolu peatab. See võimaldab tõusevtoru ohutult välja vahetada. Torude asendamist ei saa iseseisvalt hakata tegema, sest teie korter on osa ühisest majast – see tähendab, et lisaks enda huvidele tuleb arvestada ka naabri huvidega.
  2. Veenduge, et teavitate naabreid oma tõusevtoru vahetamise tööde ajast aegsasti. See tähendab, et kõik mõjutatud isikud oleksid informeeritud torude asendamise töödest. Peate isiklikult informeerima kõiki tõusevtoru kasutavaid naabreid.

Omaette ei saa tõusevtoru paigaldada, see võib tingida lekke tekkimise.

Teostamaks kohaselt ja vastutustundlikult kõik toru asendamise etapid, peate võtma ühendust ettevõttega, mis teostab sääraseid torutöid. Meie ettevõte on suuteline teostama kõik tööde etapid, mis on vajalikud tõusevtoru vahetamiseks, selliselt saavad meie töötajad garanteerida kvaliteetse tulemuse.

Kõik meie ettevõttes töötavad spetsialistid on laialdase kogemusega, olles suutelised paigaldama kõiksuguse keerukusastmega tööde käigus kanalisatsioonitoru. Teenuse madal hind muudab selle koduomanike jaoks taskukohaseks.