Vana kanalisatsiooni tõusevtoru täielik väljavahetamine on keeruline ülesanne, mille käigus võib ükskõik milline eksimus tähendada ebameeldivaid tagajärgi. Raha säästmiseks ja kanalisatsioonitööde ohutuse huvides on parem tõsuevtoru renoveerida.

Renoveerimise eelised

Üle riigi on kanalisatsiooni rajamiseks kasutatud malmi, sest tegemist on vastupidava materjaliga, mis peab aastaid vastu. Siiski on aja jooksul ka malm muutunud hapraks, see tähendab, et torud on hakanud purenema ning muutunud kasutamiseks ebasobilikuks. Tänapäeval valmistatakse kanalisatsioonitorud peamiselt polüpropüleenist. Mainitud materjali eeliseks on vastupidavus ning samuti ei hakka see materjal korrodeeruma. Korrosioon on ükskõik millise toru hävimise peamiseks põhjuseks, sest praktiliselt iga metall ja metallisulam hakkab vee mõjul aktiivselt hävinema. Tänapäevase kanalisatsiooni peamised eelised on:

  1. Hermeetilisus tagab torustiku turvalise kasutamise ja toru pikaajalise toimimise. Polüpropüleentorud säiluvad ideaalselt ka siis, kui puutuvad kokku tugeva siserõhuga. Need torud ei leki ja see on kanalisatsiooni puhul oluliseks eeliseks.
  2. Säärane toru sobitub süsteemi ideaalselt, tagatud on hermeetilisus ja ohutus, kuid samuti on toru lihtne paigaldada. Lisaosasid ei ole tarvis liidete loomisel kasutada hermeetilisuse ja vastupidavuse tagamiseks.

Tihti on väga ohtlik vana toru puudutada, sest see võib tingida kanalisatsiooni tõusevtorus toru lõhkemise. Kanalisatsioonis veevoolu peatamine on peaaegu võimatu, seega soovitavad enamik eksperte tõusevtoru vahetamise asemel eelistada toru renoveerimist. Renoveerimine (rekonstruktsioon) on ohutu ja lihtne meetod vanade torude asendamiseks uutega. See protsess viiakse läbi etapiviisiliselt ja võtab vähem aega, kui toru täielik vahetamine. Uus toru konstrueeritakse vana tõusevtoru peale ning seeläbi rekonstrueeritakse kanalisatsioonisüsteem.

Kuidas valida tööde teostamiseks õige ettevõte?

Te ei tohiks üritada oma tõusevtoru ise rekonstrueerida. Kanalisatsioonisüsteemi renoveerimine nõuab eriteadmisi torutööde kohta, tööde teostamiseks tuleks leida ettevõte, mis on valmis aitama uue toru kohasel paigaldamisel, et see säilitaks oma algsed omadused mitmeks aastaks.

Tööde teostaja valimisel tuleb arvesse võtta mitut asja:

  1. Töötajate kogemus. See näitaja võimaldab meil mõista, kuivõrd tuttavad on ettevõtte töötajad kanalisatsioonitorude rekonstrueerimisega.
  2. Tagasiside klientidelt, kes on sellelt ettevõttelt varem teenuseid tellinud. Nemad on suutelised teostatud tööde kvaliteeti objektiivselt hindama.
  3. Kanalisatsioonisüsteemi renoveerimise maksumus. Ärge eelistage ettevõtet, kes torutööde eest väga kõrget või väga madalat hinda küsib. Üritage valida turul keskmist hinda pakkuv ettevõte.

Kui soovite oma kanalisatsiooni tõusevtoru rekonstrueerida kiiresti ja efektiivselt, siis võtke ühendust meie ettevõttega. Me vastame kõigile ülalkirjeldatud näitajatele. Meie töötajad teostavad töökohal ülevaatuse enne töödega alustamist, hinnates tööga seotud riske ja detaile, pakkumaks igas renoveerimisetapis võimalust teostada tööd kvaliteetselt. Iga kuu analüüsime klientidelt saadud tagasisidet, et pakkuda oma teenuseid veelgi paremini. Meie eksperdid üritavad pidevalt muuta renoveerimisprotseduuri paremaks ning muuta koostöö meiega nauditavaks. Kanalisatsiooni renoveerimine toimub ühe päeva jooksul taskukohase hinnaga. Kanalisatsiooni tõusevtoru renoveerimisel konsultatsiooni saamine on tasuta.