Majade veetorustik muutub aja jooksul kasutuskõlbmatuks kulumise tõttu, kui torude seintele koguneb pori, tekib rooste ja moodustuvad klombid, mistõttu ava aheneb, vähendades vee läbilaskvust.  Torustik vajab remonti.

 Veetorude seisukorda tuleb jälgida. Kui olete märganud leket, ärge püüdke ise probleemi kõrvaldada. Meie remonditöölised tõttavad appi ja kõrvaldavad probleemi lühikese ajaga.

 Tegeleme kanalisatsiooni- ja veevarustussüsteemi hooldusega. Meie spetsialistid  teevad kvaliteetselt kõiki sanitaartehnilisi töid: paigaldavad ja vahetavad veetorusid.

 Kuidas toimub torude  vahetus

Tulnud väljakutse peale kohale, tuvastab meister vigastatud veetoru ja keerab püstikus vee kinni. Seejärel pakub välja mitu paigalduse insenerilahendust, kooskõlastab tellijaga materjali optimaalse variandi.

Enne uue süsteemi paigaldust tuleb demonteerida vana. Seejärel paigaldab ja ühendab meie spetsialist sanitaartehnilised seadmed õigel tasandil. Spetsialist teeb kindlaks torude ühendamise viisi. Võidakse kasutada kuuma jootmist. Meister jälgib, et ühendatavate detailide pind oleks ühtlane ja puhas ning ühenduskohad tihedad ja hermeetilised. Kõik tööd tehakse ranges järjestuses.

Miks tasub just meie poole pöörduda

  •  Kõik meistrid on suure töökogemusega.
  • Töötame puhkepäevadeta. Meister sõidab kohale kliendile sobival ajal.
  • Kvaliteet ja operatiivsus –meie firma loosung.

Meie firmas osutatavad teenused

Teenuse tellimiseks tuleb kliendil jätta avaldus meie firma veebilehele. Tunni jooksul võtab mänedžer tellijaga ühendust. Ta annab nõu ja vastab tööde korraldamisega seotud küsimustele: torude  demonteerimise/paigalduse järjekord, veetorude paigalduse ja vahetusega seotud tööde täitmise tähtaeg.

Firma veebilehel  saab enne tutvuda sanitaartehniliste tööde hinnakirjaga. Me ei tõsta hinda isegi avariiväljakutse korral.

Meie firma spetsialistid:

  •  Demonteerivad vana süsteemi.
  • Plasttorude paigalduseks kasutavad meie töötajad külma või elektrikeevituse meetodit.
  • Vahetavad vanad torud metallplast- või polüpropüleentorude vastu.
  •  Vahetavad välja kahjustatud lõigu.
  •  Soojustavad veetorusid
  •  Rekonstrueerivad veetorusid.
  • Asjatundlikud spetsialistid paigaldavad  ja vahetavad torusid või paigaldavad need tellija nõudmisel teise kohta.

Vahel on vaja torud välja vahetada esteetilistel eesmärkidel, näiteks selleks, et parandada nende välisilmet või sobitada konstruktsioon ruumi viimistlusega. Meie sanitaartehnikud teevad iga töö hindele väga hea.

Hinnad on rangelt fikseeritud. Paigalduse ja vahetuse maksumus kooskõlastatakse kliendiga. Teie mugavust silmas pidades saab meil maksta nii sularahas kui sularahata arveldusega.

Veevarustus-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemide paigaldusel või demonteerimisel järgime kõiki  selle valdkonna töödele esitatavaid tehnilisi eeskirju ja nõudeid.

Veevarustussüsteemi montaaž/demontaaž on meie firma põhitegevus. Pöörduge meie spetsialistide poole ja nad korraldavad veevarustussüsteemi õige paigalduse ja remondi. Kõikidel meistritel on sanitaartehniliste tööde tegemise luba. Oleme litsentseeritud firma, mis on tegutsenud teenindussfääris juba mitu aastat.

Tagame teie elamule tõrgeteta toimiva torustiku ja anname garantii kvaliteetselt tehtud tööle!