Korteriühistute tegevus on suunatud kortermaja ja seda ümbritseva maa-ala korrashoiu korraldamises.

Meie ettevõte pakub korteriühistute teenindamisega seotud teenuseid. Meil on olemas kõik litsentsid ja load, seepärast on meie pakutavate teenuste valik üsna lai. Meie ettevõte uuendab ja laiendab pidevalt tehnilist baasi, et teostada operatiivselt igat laadi töid. Meie töötajatel on pikaajalised kogemused ja nad läbivad tihti täiendkoolitusi, tõstes nii oma kvalifikatsiooni.

Avariiteenuste liigid korteriühistutele

Korteriühistutel soovitame sõlmida avariiteenuste leping. Meil on ettevõtte baasil moodustatud avariibrigaadid, kes lokaliseerivad avariiolukordi ja teostavad avariijärgset remonti 24 tundi ööpäevas.

Avariibrigaadide teenuste loetelu:

 • ummistute kõrvaldamine sise- ja väliskanalisatsioonist, vee väljapumpamine keldritest;
 • külma- ja soojaveevarustuse süsteemide rikete kõrvaldamine: klambrite paigaldamine, sulgemisarmatuuri vahetus, keevitustööd;
 • keskküttesüsteemi reguleerimine ootamatute tõrgete korral töörežiimis;
 • elektrijuhtmestiku probleemsete lõikude, rikkis kaitsmete, automaatkorkide jms asendamine.

Avarii tagajärgede kõrvaldamise ja remonditööde ning materjalide eest tasutakse eraldi.

Korteriühistute tehniline hooldus

Lisaks avariitöödele pakume korteriühistutele hooldusteenuste täispaketti, mis hõlmab:

 • ventilatsiooni-, veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldus – plaanilised tööd, mis tagavad maja tehnovõrkude stabiilse töö;
 • soojasõlme ja küttesüsteemi hooldus – sõlme ja süsteemi tehnilise seisukorra ülevaatus ja jooksev remont, pumbaseadmete töö kontroll, mõõteseadmete kontroll, süsteemi katsetamine ja sisevõrkude läbipesu enne kütteperioodi algust jne;
 • välisuste ja -akende tehniline hooldus ja pisiremont – furnituuri õlitamine ja uksepoolte reguleerimine, elektromehaaniliste lukkude sõlmede häälestamine, muud tüüpi lukkude remont ja hooldus jne;
 • madalpinge elektrivõrkude ja valgustite tehniline hooldus – elektrisüsteemide ja juhtmekinnituste plaaniline ülevaatus, rivist välja läinud osade vahetus, valgustite kinnituste usaldusväärsuse kontroll;
 • spetsialiseeritud süsteemide tehniline hooldus (tõkkepuud, fonolukud, liftid, tulekahjuautomaatika ja suitsueemaldussüsteemid jne) – hõlmab seadme töökorras hoidmist;
 • välis- ja sisekoristus – teenuste loetelu määratakse lepinguga, kuid kokkuleppel puhastame katuseid, keldreid ja pööningud, peseme aknaid ja fassaade, koristame välisterritooriumi jne;
 • raamatupidamine – kuuaruannete koostamine, kronoloogiliste ja süstemaatiliste registrite pidamine, aastabilansi koostamine, arvete esitamine korteriomanikele, erinevate maksete arvestus jne.

Meie ettevõtte tegevuse eesmärk on tagada korteriühistu usaldusväärseks toimimiseks vajalik teenuste maht. Aitame muuta maja ekspluatatsioon majanduslikult tulusamaks, kvaliteetne tehnohooldus aga teeb selle uutele ostjatele ja rentnikele ligitõmbavamaks.